Foto av skådespelerskan Maj-Doris Rimpi, av Carljohanutsi.com
Foto av skådespelerskan Maj-Doris Rimpi, av Carljohanutsi.com

Insikter och kunskaper ger visdom

Vi erbjuder en vägledning som är anpassad efter dina behov för att hjälpa dig i processen att hitta din personliga verktygslåda för att skapa och upprätthålla en relation med andevärlden:

  • Stöd i eget andligt utforskande
  • Dialog/samtal med den andliga världen
  • Kartläggning av aktuell livssituation, behov, önskemål och mållbild

De flesta av oss behöver då och då stöd och vägledning i sin personliga utveckling - en process som egentligen är ganska enkel och odramatisk men som ändå kan lägga krokben för oss. Vi har ibland svårt att överkomma hinder, vi kanske har svårt att se helheten eller bara ett behov av att ha ett stöd för att komma vidare i en inre vidareutveckling.

Det kan ibland räcka med ett samtal eller så önskar man stöd under fler tillfällen. Det är när vi vågar närma oss vår insida som den stora rikedomen och visdomen kan upptäckas. Visdom kommer visserligen också med åldern men den kan inte upptäckas förrän vi mött oss själva. Det är en spännande resa för själen, som går via insikter och kunskaper om oss själva.

Skriv en rad i kontaktformuläret om vad du vill ha hjälp med, så kan jag kontakta dig för en tidsbokning. Alla intäkterna från coaching/vägledning går till Läkare utan gränser.