Foto av skådespelerskan Maj-Doris Rimpi, av Carljohanutsi.com
Foto av skådespelerskan Maj-Doris Rimpi, av Carljohanutsi.com

Insikter och kunskap med andevärlden

Genom att utforska sin egen andlighet, upptäcka sin egna andevärld kan Du vinna värdefulla insikter och stegvis bygga Din egna kunskap. Alla människor bär på en omfattande och djup rikedom inom sig. En vacker, själslig värld som ligger orörd för dig att beträda, undersöka och lära känna. Det är oundvikligt att råka i dialog med andevärlden när Du beger dig in på denna väg. Den står redo att hjälpa Dig, stödja Dig på din vandring från första steget och den vill inget annat än att din läroresa ska bli så angenäm för Dig som möjligt.

Det vi kan göra är att erbjuda Dig en vägledning som är anpassad efter Dina behov för att hjälpa dig rätt i en relation med andevärlden. Vi hjälper dig komma igång, kan komma med enkla råd men mest av allt bara vara ett uppmuntrande stöd som följer med Dig på den resa Du väljer att göra. Utforskandet är egentligen både enkelt och odramatiskt men eftersom kontakter med andevärlden ännu inte är till fullo accepterat i vår materialla värld så kan en otrygghet infinna sig på vägen varför ett tryggt stöd kan vara till stor hjälp.

Skriv en rad i kontaktformuläret om vad du vill ha hjälp med, så kan jag kontakta dig för en tidsbokning. Alla intäkterna från coaching/vägledning går till Läkare utan gränser.