Ur "Ta kontakt med andevärlden"

Fyra idéer utgör den röda tråden i boken. De är:

  • Man kan välja att utforska sin egen andlighet, och skaffa sig egna erfarenheter av en eventuell kontakt med en annan dimension, helt utan speciella förväntningar och krav på resultat. Och man kan välja att göra det på ett lekfullt sätt, snarare än på blodigt allvar.
  • Sedan kan man definiera för sig själv vad det är man upplever, baserat på dessa erfarenheter. Det är både utvecklande och lärorikt. Är dessa erfarenheter inte helt kompatibla med de nu rådande vetenskapliga förklaringarna så bara acceptera det. Låt det bara sjunka in. Den egna reflektionen och avvägningen kommer ändå med tiden att smälta samman de olika perspektiven och forma en personlig uppfattning i frågan.
  • Därefter kan man dela med sig av sina erfarenheter på området till andra i samma situation. Och på det sättet stötta både sig själv och andra, då mötet bekräftar det man upplevt på ett fint sätt.
  • Slutligen ska man se till att ha roligt. Att prova på och sedan utveckla en relation till den andra sidan är en fantastiskt spännande process, så det gäller att passa på att njuta så länge det pågår.

Om medial kontakt

"Automatskrift är bara en av många möjliga kanaler till andevärlden som man kan prova sig fram med. Syftet är att träna på att lyssna av och ta emot information från dem, utan att redigera det som kommer till en. Det tog ett par tillfällen innan jag hittade ett tillvägagångssätt som passade mig. Efter några inledande snedsteg var det inte svårt att ta emot flödet av information. Kommunikationen kom igång när jag väl hade hittat rätt inställning i mitt medvetande."

Egna samtal med andevärlden

"Andevärlden förmedlade sin syn på läget i världen idag samt uttryckte en känsla av angelägenhet inför den situation som råder:

– Det är stora krafter igång i världen idag som gör att det känns destruktivt. Lätt att tappa hoppet, lätt att tappa mening, inte se vad meningen är. Vi måste gå med ljus och visa att det finns en inre väg, som är lättare att vandra än den yttre, med mycket våld och bekymmer. Inre ljuset bär och leder till långsiktiga lösningar, men det yttre är bara destruktivt. Jag tror vi måste kunna formulera det budskapet bättre för människor.

Man tappar tron på religioner. De bär inte längre. Människan har konstruerat religioner bara för att hitta en form. Men vi måste byta formen nu. Vi måste hitta andra vägar. Det gör vi tillsammans."

Utdrag från ett samtal med andevärlden.

Hjälp och stöd

"Andevärlden påtalar ofta i samtalen att de finns till för att hjälpa och stödja oss. Och att vi gärna kan använda deras hjälp när vi har ett reellt behov. Ju mer man tränar sig i att be om specifik hjälp, desto oftare ser man resultat. Man behöver dock vara beredd på att stödet ibland kommer i en liten annan tappning än den man hade föreställt sig. Och sitter man själv passiv och bara önskar utan att agera, så går det inte att hjälpa till. Är man däremot aktiv och gör seriösa försök och ansträngningar, har andevärlden lättare att komma med sina värdefulla inspel och bidrag. Det är då det kan hända något.

Andevärlden är inte till för att göra jobbet åt oss, utan vi får själva ta och visa ansvar för våra liv. Men de finns ändå alltid hos oss, stödjer och stärker oss hela tiden, och genom synkronicitet kan de till och med skapa nya, oväntade möjligheter för oss. Men de stora livsvalen och grovjobbet, det får vi själva göra. Det är nog det som är poängen med att leva sitt egna liv, tänker jag. Att samla sina egna erfarenheter och bygga sin egen kunskap."