Om Andliga samtal

Det här är en bok som återger tänkvärda samtal med den dimension som kan kallas för "Den andliga världen". Det är en parallell värld som hela tiden följer oss, kommunicerar med oss och som ger oss råd och stöd när ni behöver det.

Boken vill både sprida den andliga världens klokheter och intressanta tankegångar, och dessutom inspirera läsaren till att själv utveckla en personlig och unik kontakt med den. Den är en fristående fortsättning på "Ta kontakt med andevärlden" och är skriven för den som känner sig trygg med att nyfiket utforska sin egen andlighet.

Boken kom ut hösten 2019 och finns på Adlibris.se och Bokus.com. Författare: Titti Eriksson. Foto: Slahpejavrre av Carl-Johan Utsi. Omslag: Sebastian Widin.

En bok om andevärlden. Köp på Adlibris.se och Bokus.se

Ta kontakt med andevärlden
Titti Eriksson
Det här är en bok om andlighet, andevärld och medialitet. Den beskriver hur man kan göra sina egna erfarenheter på dessa områden. Och baserat på det, forma sin egen andlighet och om man så vill, även sin medialitet. Genom det vinner man helt nya kunskaper och insikter och hittar dessutom en enkel väg till en balans i livet. Klicka här för utdrag ur boken.

Titti Eriksson började själv med känslan av "något". Diffust och lite skrämmande. Ganska snart kunde hon skapa kontakt med den andliga världen. I boken berättar  hon hur man på ett enkelt sätt kan skapa sin egen resa till en personlig andlighet och upprätta en fin kontakt med andevärlden. 

Boken är skriven för dem som är nyfikna på den andliga dimensionen som är ständigt närvarande med oss, men ännu inte hittat ett sätt att komma igång med den kontakten. Den är också skriven för dem som är osäkra och oroliga för det okända. Genom att ta del av hur andra har gjort när de har skapat en personlig andlighet och därefter en kontakt med andevärlden, så är förhoppningen att boken kan både inspirera läsare och skapa lite trygghet mitt i det nya, okända.
Köp tryckt bok eller e-bok via Adlibris.se eller Bokus.se

Drömtidens portar

En manual för heliga platser
Jörgen I Eriksson
En väldigt fin bok som beskriver hur man kan närma sig platser för kraft och kunskap.  Förutom en enkel beskrivning vad man ska tänka på så listas här ett 80tal kraftplatser i landet. Jörgen skriver så enkel och okomplicerat om vårt urbehov av att få samagera med vår Moder Jord. Finns hos Adlibris.se

Insikt - 50 år av lärdomar från den andra sidan
Sylvia Brown
Insikt är Sylvia Brownes försök att sammanställa sina erfarenheter från sina femtio år som medium, berättad med hennes egna ord och genom dem vars liv hon berört och ofta förändrat för alltid. Hennes berättelser ger ett helt nytt perspektiv på de djupgående, varierande och världsomspännande effekter som hennes fantastiska gåva har. 

Omslagsfoto: Carl-Johan Utsi

Mediumskap i vardagen
Eva Mandelqvist
Det här är ingen "så här blir du ett medium"-bok, utan berör andlighet utifrån olika perspektiv för att du själv ska se potentialen i det och använda det i din vardag. Boken bygger på en övertygelse om att vi alla kan dra nytta av och samarbeta med den intelligens som finns och jobbar med oss, och förhoppningsvis både förstå oss själva och andra bättre. Kanske upptäcker du precis som jag, att du är andligare än du trodde.
 

Heligt landskap
Jörgen I Eriksson och Jonas Unger
Alla platser är heliga men en del platser är mer heliga än andra. Sådana heliga platser fungerar som portar till en icke-ordinär verklighet. I boken presenteras ett trettiotal heliga platser i Sverige från söder till norr, med utförliga presentationer och en vägbeskrivning. En bok att ha med sig när man vill upptäcka både sitt inre och yttre landskap.
 

Sejd - Om nordlig shamanism

Jörgen I Eriksson
Sejd 5.0 är en introduktion till shamanismens kärna utan alltför många pekpinnar. Den är tänkt att fungera som en manual och vägvisare in i shamanens sällsamma värld - både för nybörjaren på området och för den mer erfarne, vare sig hen är ute efter praktisk vägvisning eller teoretisk förståelse.