Om en god och en ond andlig dimension

”Ytterst sett är vårt liv en fråga om vilken dimension som ska få mest inflytande över vårt inre – den onda eller den goda dimensionen”, skriver Bertil Ohlson i boken ”Andlighet på svenska”.

Han skriver att det finns många betydelsefulla livsaspekter men att det med allt annat i beaktande, primärt är ett val mellan att verka med en ond livsdimension eller en god livsdimension.

I hans resonemang står hela människan, både som kropp/materia, som själ/psyke och som andlig varelse, under inflytande och påverkan av en ond och en god dimension.

Jag har tagit med ett litet utdrag ur hans omfångsrika resonemang, för att det dels innehåller intressanta tankar, trots att tankarna vid ett första påseendet känns otidsenliga, dels för att det idag kan behöva reflekteras över de val som vi som individer dagligen står inför; att primärt följa en ond andlig dimension och fokusera på egennytta, drivas av missunnsamhet, skenhelighet, estradreligion eller hänge sig åt negativism och manipulation med mera, alternativt att välja att närma sig och låta sig stå under inflytande av en god andlig dimension.

Även om jag inte vet om Bertils tankar är ”sanna” så tycker jag att de kan fungera som förklarings- och reflektionsmodell till det mörker som uppfattas i världen och det ljus som går att erhålla. Och det förtydligar att vi som individer har ett val att begrunda och slutligen göra, aktivt eller passivt.

Han är noga med att poängtera att det positiva inte handlar om goda ”handlingar” - det goda verkar på ett djupare sätt. Han påpekar också att det inte heller utplånar mörker, utan att den goda dimensionen kan ge en harmoni till människans inre centrum och en kraft och energi att övervinna negativa skeenden. Det kan till och med ge ett inre läkande.

Författaren skriver vidare att det vi kan göra är att förhålla oss sensitiva och lyhörda, använda känslor och intuition, så att vi kan lära oss särskilja dimensionerna, så att rösten från den goda dimensionen kan göra sig hörd.

Den goda livsdimensionen är vårt egentliga hem, förtydligar han. Den plats som är mest naturlig för oss. Och en närkontakt med den andliga världen är inte märkvärdigare än att ha kontakt med sitt fysiska hem när man är på en tjänsteresa. Som andliga varelser har vi ett ”hem” som vi alltid är del utav, och vi är ständigt eftersökta från den andra sidan. Dock måste man som människa öppna upp för kontakten med den andliga dimensionen. Om den ena sidan vill samtala så fungerar det inte om inte den andra sidan lyft på telefonen, för att svara på signalerna som kommer. Svårare än så är det inte. Det är "bara" att ge gensvar till den närvaro och den andliga urkällan som vill stå i kontakt med oss.

Bertil Ohlsons bok är mycket omfattande och detaljerad, så mer än ovan är det svårt att återge. Var och en som är intresserad rekommenderas att läsa den. Den är som sagt var intressant och väcker många tankar och känslor.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln