Storbranden i Färila - skickat en önskan

Platser som skadats, varit utsatta för olyckor, våld eller annan negativ påverkan kan få en enkel ceremoni, tänker jag. För att skicka en önskan om extra kraft, läkning och förnyelse - både till platsen i sig, till naturen och djuren men främst till alla de människor som bebor området. De som dagligen vistas i området och behöver känna trygghet, livsglädje och en balans inom sig själva - trots skadan. Det är kanske inte så lätt - och tar både tid och kraft från dem.

Jag besökte brandområdet i Färila och på en väldigt vackert belägen rastplats vid Abborrtjärn precis norr om Laforsen hade jag en lång bön som handlade om detta. En önskan om förnyad kraft, livsglädje och balans till alla de som bor där, till alla de som kämpat mot branden på området och till den svarta, helt brända marken bara 50 m från rastplatsen - och som sträckte sig runt hela tjärnen.

Jag vet inte om böner har någon inverkan på världsalltets krafter men gör ändå detta. Och ska absolut komma tillbaka till den vackra tjärnen och upprepa bönen om något år. Rastplatsen ligger märkligt nog på en pilgrimsväg enligt en skylt på platsen, en led från Gamla Uppsala till Trondheim. 

Några ord som kom till mig vid strandens kant, var ”Skador ger möjlighet till ett läkande”.
Jag fick känslan då att skador av denna proportion gett möjlighet till en läkning genom den sorg som initieras och ska processas. Den processen hanterar inte bara denna aktulla sorg, som känns när man ser all svart mark och röda trädstammar kilometer efter kilometer.

Den processen tar också med sig även gamla sorger. De som aldrig läktes. De sköljs med i samma sorgevågor. Kanske kan även de lindras när de inre känslorna får chans att välla fram igen. Jag tänkte också på hur skador gör att vi ofta sträcker ut händerna till varandra, hjälper varandra, även länder emellan. Det är ett läkande i det samarbetet.

Så samtidigt som skador medför förödelse på in- och utsidan så finns där också, mötet med andra, och möjlighet till en inre pånyttfödelse.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln